درس‌های موجود

مبارزه با پولشویی و تامین مالی

سرفصل‌های کارگاه:

 1. آشنایی با کلیات و مفاهیم مبارزه با پولشویی
 2. تعریف پولشویی
 3.  تاریخچه پولشویی
 4.  مفهوم پول کثیف و انواع آن
 5. انواع پولشویی
 6. جرم پولشویی
 7.  مشاغل در معرض پولشویی
 8. مراحل پولشویی
 9.  ضرورت مبارزه با پولشویی
 10.  تفاوت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
 11. مرور شاخص های عملیات و معاملات مشکوک
 12. تشریح دقیق وظایف و مسئولیت های واحدهای مبارزه با پولشویی (ماده 37)
 13. نحوه بررسی پرونده های مشکوک به پولشویی
 14.  فرآیند شناسایی مشتریان
 15. فرآیند شناسایی عملیات و معاملات مشکوک
 16. ریسک های ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات در مبارزه با پولشویی .

جذب و نگه‌داشت خیرین

مهم‌ترین سرمایه هر مؤسسه خیریه، بی‌شک حامیان و خیرین آن مؤسسه هستند. جذب منابع مالی، ترویج اهداف اجتماعی و میزان تأثیرگذاری اجتماعی شما و تمام فعالیت‌هایی که انجام می‌دهید به این افراد بستگی دارد. در این کارگاه تلاش داریم تا درباره موضوعاتی چون:

 •  حامیان جدید خود را کجا جستجو کنیم و چگونه آنها را جذب کنیم؟
 •  چگونه حامیان عادی خود را به طرفدارانی فعال تبدیل کنیم؟

صحبت کنیم. تلاش خواهیم کرد با مرور برخی تجربیات بومی، برخی ابزارها و مدل‌های رفتاری را بررسی کنیم.

جذب و تامین منابع مالی

سرفصل‌های کارگاه جذب و تامین منابع مالی:

 1. سیستم مالی در سازمان های نیکوکاری
 2. گزاره‌های مورد نیاز در تامین مالی مؤسسه های نیکوکاری
 3. روش‌های جذب و استمرار تامین مالی
 4. ساز و کارهای ارزیابی سیستم های تامین مالی

مستندسازی و ثبت تجربیات موفق در مؤسسات خیریه و سمن‌ها

سرفصل‌های کارگاه:

 1. مفهوم و فرایند تجربه
 2. جایگاه تجربه
 3. تجربه موفق و تجربه ناموفق
 4. چرخه یادگیری مبتنی بر تجربه
 5. مستندسازی
 6. درس های آموخته
 7. نمونه های موجود

 

قلمروحقوق کار در مؤسسات خیریه و سازمان‌های مردم نهاد

v     تعریف حقوق کار

v     شناخت و انواع قرارداد کار

v     خاتمه قرارداد کار

v     اشکال مزد

v     مراحع حل اختلاف

تحول در سازماندهی مؤسسات خیریه و سمن‌ها

سرفصل ها:
1. اهداف و ماموریت خیریه: تبیین اهداف و ماموریت خیریه و تعریف نسبت سازماندهی با اهداف.
2. ساختار سازمانی: توضیح درباره نحوه تشکیل سازمان خیریه، انواع بخش‌ها و واحدهای مختلف، نقش وظیفه‌ای هر بخش و روابط سلسله مراتبی بین آن‌ها.
3. تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها: توضیح درباره تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها در سازمان خیریه، تعیین کارکنان مسئول در هر بخش و تعریف وظایف و مسئولیت‌های آن‌ها.
4. فرآیندها و روش‌ها: توضیح درباره فرآیندها و روش‌های اجرایی در سازمان خیریه، مانند جمع‌آوری وجوه، توزیع کمک‌ها، ارتباط با حامیان و مشارکت‌کنندگان، توانمندسازی، مددکاری و غیره.
5. فرهنگ سازمانی: توضیح درباره فرهنگ سازمانی خیریه، ارزش‌ها و اصولی که بر اساس آن‌ها سازمان فعالیت می‌کند و نحوه ایجاد فرهنگ مشترک در سازمان و تبیین تاثیرات فرهنگ سازمانی بر رفتار سازمانی.
6. منابع مالی و انسانی: توضیح درباره منابع مالی و انسانی مورد نیاز برای فعالیت خیریه، راه‌های جذب و حفظ حامیان مالی و نیروی کار متخصص و متعهد.
7. ارزیابی و گزارشگیری: توضیح درباره روش‌های ارزیابی عملکرد خیریه، ارائه گزارش به حامیان و عموم مردم و ارائه گزارش‌های مالی و عملکرد به سازمان های نظارتی.
8. همکاری و شبکه‌سازی: توضیح درباره اهمیت همکاری با سایر خیریه‌ها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی مرتبط و ایجاد شبکه‌های همکاری برای بهبود عملکرد و دستیابی به اهداف مشترک.

آشنایی با برنامه‌ریزی راهبردی در مؤسسات خیریه و سمن‌ها

 • آشنایی با مفاهیم اولیه
 • آشنایی با فرآیند برنامه ریزی راهبردی
 • آشنایی با رویکرد کارت امتیازی متوازن غیر انتفاعی
 • آشنایی با برنامه ریزی عملیاتی
 • اتصال بین برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی

Demo

به استحضار می‌رساند، واحد خیرماندگار یکی از زیرمجموعه‌های بنیاد خیریه راهبری آلاء است که از سال 1392 با هدف راهبری دانش‌بنیان امور خیر در کشور آغاز به کار کرده و طی حدود یک دهه فعالیت‌های گسترده در راستای ارتقاء دانش بومی امر خیر، ترویج فرهنگ نیکوکاری در کشور، تلاش در جهت اصلاح شیوه‌های مدیریتی و اداره‌ی مؤسسات خیریه و سازمان‌های مردم نهاد کشور و نیز آموزش نیروی انسانی متخصص برای فعالیت در این مؤسسات انجام داده است.

   

 

یکی از رویدادهای کاربردی و نافع که در این واحد طراحی و اجرا می‌شود، سلسله رویدادهای «استارتاپ اجتماعی رویش» است که با هدف ترویج کارآفرینی و ارزش‌آفرینی اجتماعی و آشنایی متقابل فعالان مؤسسات خیریه و بدنه‌ی اجتماعی با بازیگران زیست‌بوم کارآفرینی، شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان کشور است که بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تعداد 3 رویداد از مجموعه رویدادهای استارتاپی به ترتیب در ماه‌های آذر، دی و بهمن سال جاری برگزار خواهد شد.