درس‌های موجود

داستان سرایی در بازاریابی ویژه مؤسسات خیریه و سازمان‌های مردم نهاد

بخش اول

 جاری سازی داستان در کسب وکار

 اجزای یک داستان ساده

چارچوب SB7 در داستان سرایی بازاریابی

بایدها و نبایدها در بازاریابی مبتنی بر داستان 
بخش دوم

 همگام سازی بازاریابی با داستان

جلسه دوم مدیریت سرمایه‌های انسانی «تحلیل نیم‌رخ‌های روانی»

فرآیندهای یک سازمان مردم نهاد

تعریف نیروی انسانی و منابع انسانی

فرایندهای منابع انسانی

سطوح بلوغ استراتژی های و فرایندهای منابع انسانی

فرایندهای استاتیک منابع انسانی

آشنایی با سواد مالی در مؤسسات خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد

سرفصل‌های کارگاه سواد مالی:

1. تعیین وضعیت مالی فعلی: پلکان توانمندی مالی. 
2. تعیین شاخص‌های تصمیم‌گیری مالی: انواع دارایی، انواع خواهش.  
3. مدیریت مخارج: راهکارهای مدیریت هزینه‌ها، الگوهای خرید، بودجه‌بندی.  
4. مدیریت قرض: راهکارهای تأمین مالی، انواع قرض، قواعد قرض. 
5. پس‌انداز و سرمایه‌گذاری: تفاوت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، انواع سرمایه‌گذاری و ابزارهای شروع سرمایه‌گذاری.

مدیریت پروژه در مؤسسات خیریه و سمن‌ها

 • پروژه
 • مدیریت چرخه پروژه
 •  رویکرد ها ‌و نیازهای مدیریت پروژه
 •  مستندات پروژه
 • چالش‌ها و محدودیت‌های پروژه‌ها
 • و...

اشتباهات بازاریابی در مؤسسات خیریه و سمن‌ها

✨آکادمی خیر ایران برگزار می‌کند:

کارگاه مهارتی کاربردی «اشتباهات بازاریابی در سازمان‌های مردم‌نهاد»

🔸این کارگاه آموزشی توسط مدرس مجرب و خبره دکتر محسن قلی‌زاده, به صورت یک کارگاه ۳ ساعته برگزار می‌شود...

❇️ سرفصل‌های کارگاه:

💠سازمانهای مردم نهاد 
💠بیانیه مأموریت 
💠چشم انداز 
💠تحلیل محیط
💠انتخاب بازار هدف 
💠ایجاد تمایز 
💠تعیین جایگاه 
💠انتخاب کانالهای ارتباطی
💠بازاریابی دیجیتال
💠بازاریابی محتوایی
💠بازاریابی همهمه ای 
💠بازاریابی دهان به دهان

جلسه دوم رهبری نوآوری در مؤسسات خیریه و سمن‌ها

 • چگونه می‌توانیم برای مؤسسه خود یک مسیر کاملا جدید و تحول آفرین خلق کنیم؟
 • برای ساخت یک مؤسسه نوآور و پویا، مملو از افراد با حس تعلق، چه ساز و کارهایی وجود دارد؟
 • چگونه در محیطی که در آن، قدرت بالا به پایین نداریم، نوآوری خود را به پیش بریم؟

مبارزه با پولشویی و تامین مالی

سرفصل‌های کارگاه:

 1. آشنایی با کلیات و مفاهیم مبارزه با پولشویی
 2. تعریف پولشویی
 3.  تاریخچه پولشویی
 4.  مفهوم پول کثیف و انواع آن
 5. انواع پولشویی
 6. جرم پولشویی
 7.  مشاغل در معرض پولشویی
 8. مراحل پولشویی
 9.  ضرورت مبارزه با پولشویی
 10.  تفاوت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
 11. مرور شاخص های عملیات و معاملات مشکوک
 12. تشریح دقیق وظایف و مسئولیت های واحدهای مبارزه با پولشویی (ماده 37)
 13. نحوه بررسی پرونده های مشکوک به پولشویی
 14.  فرآیند شناسایی مشتریان
 15. فرآیند شناسایی عملیات و معاملات مشکوک
 16. ریسک های ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات در مبارزه با پولشویی .

جذب و نگه‌داشت خیرین

مهم‌ترین سرمایه هر مؤسسه خیریه، بی‌شک حامیان و خیرین آن مؤسسه هستند. جذب منابع مالی، ترویج اهداف اجتماعی و میزان تأثیرگذاری اجتماعی شما و تمام فعالیت‌هایی که انجام می‌دهید به این افراد بستگی دارد. در این کارگاه تلاش داریم تا درباره موضوعاتی چون:

 •  حامیان جدید خود را کجا جستجو کنیم و چگونه آنها را جذب کنیم؟
 •  چگونه حامیان عادی خود را به طرفدارانی فعال تبدیل کنیم؟

صحبت کنیم. تلاش خواهیم کرد با مرور برخی تجربیات بومی، برخی ابزارها و مدل‌های رفتاری را بررسی کنیم.

جذب و تامین منابع مالی

سرفصل‌های کارگاه جذب و تامین منابع مالی:

 1. سیستم مالی در سازمان های نیکوکاری
 2. گزاره‌های مورد نیاز در تامین مالی مؤسسه های نیکوکاری
 3. روش‌های جذب و استمرار تامین مالی
 4. ساز و کارهای ارزیابی سیستم های تامین مالی

مستندسازی و ثبت تجربیات موفق در مؤسسات خیریه و سمن‌ها

سرفصل‌های کارگاه:

 1. مفهوم و فرایند تجربه
 2. جایگاه تجربه
 3. تجربه موفق و تجربه ناموفق
 4. چرخه یادگیری مبتنی بر تجربه
 5. مستندسازی
 6. درس های آموخته
 7. نمونه های موجود

 

قلمروحقوق کار در مؤسسات خیریه و سازمان‌های مردم نهاد

v     تعریف حقوق کار

v     شناخت و انواع قرارداد کار

v     خاتمه قرارداد کار

v     اشکال مزد

v     مراحع حل اختلاف

تحول در سازماندهی مؤسسات خیریه و سمن‌ها

سرفصل ها:
1. اهداف و ماموریت خیریه: تبیین اهداف و ماموریت خیریه و تعریف نسبت سازماندهی با اهداف.
2. ساختار سازمانی: توضیح درباره نحوه تشکیل سازمان خیریه، انواع بخش‌ها و واحدهای مختلف، نقش وظیفه‌ای هر بخش و روابط سلسله مراتبی بین آن‌ها.
3. تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها: توضیح درباره تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها در سازمان خیریه، تعیین کارکنان مسئول در هر بخش و تعریف وظایف و مسئولیت‌های آن‌ها.
4. فرآیندها و روش‌ها: توضیح درباره فرآیندها و روش‌های اجرایی در سازمان خیریه، مانند جمع‌آوری وجوه، توزیع کمک‌ها، ارتباط با حامیان و مشارکت‌کنندگان، توانمندسازی، مددکاری و غیره.
5. فرهنگ سازمانی: توضیح درباره فرهنگ سازمانی خیریه، ارزش‌ها و اصولی که بر اساس آن‌ها سازمان فعالیت می‌کند و نحوه ایجاد فرهنگ مشترک در سازمان و تبیین تاثیرات فرهنگ سازمانی بر رفتار سازمانی.
6. منابع مالی و انسانی: توضیح درباره منابع مالی و انسانی مورد نیاز برای فعالیت خیریه، راه‌های جذب و حفظ حامیان مالی و نیروی کار متخصص و متعهد.
7. ارزیابی و گزارشگیری: توضیح درباره روش‌های ارزیابی عملکرد خیریه، ارائه گزارش به حامیان و عموم مردم و ارائه گزارش‌های مالی و عملکرد به سازمان های نظارتی.
8. همکاری و شبکه‌سازی: توضیح درباره اهمیت همکاری با سایر خیریه‌ها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی مرتبط و ایجاد شبکه‌های همکاری برای بهبود عملکرد و دستیابی به اهداف مشترک.

آشنایی با برنامه‌ریزی راهبردی در مؤسسات خیریه و سمن‌ها

 • آشنایی با مفاهیم اولیه
 • آشنایی با فرآیند برنامه ریزی راهبردی
 • آشنایی با رویکرد کارت امتیازی متوازن غیر انتفاعی
 • آشنایی با برنامه ریزی عملیاتی
 • اتصال بین برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی